Praktiske bemærkninger

v/ Lene Holm

Revisor HD(R)

Villavej 2, 9240 Nibe

 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER

 

Jeg udfører arbejdet fra eget kontor.

Hvis vi bor langt fra hinanden, kan vi maile eller poste bilag og opgørelser til hinanden.

 

Du betaler en fast timesats kun for det faktiske og effektive tidsforbrug. Du har ingen udgifter vedrørende mig til feriepenge, ferietillæg, sociale bidrag, pension, løn under sygdom, uddannelsesudgifter, dyre programpakker, lange opsigelsesfrister mm.

 

I dine travle perioder kan jeg arbejde ekstra for dig og i dine stille perioder kan jeg arbejde færre timer.

 

Husk at aflevere materialet til mig mindst 3 uger før afleveringsfrist hos Skat, bank e.l.

 

Husk at mine bogføringsopgaver kan løses hurtigere, hvis du sætter bilagene i ringbind i samme rækkefølge, som de står på bankkontoudtoget. Det vil sige, at bilaget vedrørende den første bankpostering skal sidde bagest i ringbindet og det nyeste bilag øverst i ringbindet. Sæt det relevante bankkontoudtoget øverst i ringbindet. Hvis der er kontantbetalte bilag, sættes de foran bankkontoudtoget i ringbindet.

REVISOR HOLM

v/ Lene Holm

Villavej 2, 9240 Nibe

 

Mailadresse:

lene@revisorholm.dk

 

Tlf: 22 27 39 48